Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

Vårt arbete på AB Stjärntryck skall präglas av en helhetssyn, vilket innebär att vi beaktar vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.


Vi skall genom ett ständigt förbättringsarbete minska företagets belastning på inre och yttre miljö genom att:  •     Informera våra kunder mot att välja det miljömässigt bästa alternativet.
  •     Öka samtliga medarbetares kunskap om företagets miljöpåverkan.
  •     Fortlöpande byta ut kemikalier mot mindre miljöskadliga.
  •     Arbeta aktivt för att minska miljöbelastningen vid transporter.


Vi skall uppfylla de krav som ställs på oss i lagar och förordningar.

AB STJÄRNTRYCK • TEGELUDDSVÄGEN 58 • 115 40 STOCKHOLM • TEL: 08-545 662 70 • info@stjarntryck.se • ORG.NR: 556979-4901